Skutki Covid-19 zmieniły naszą branżę i nasz rynek, i są one nadal odczuwalne na całym świecie. Pomimo tych wyzwań, Grupa Ferrero z powodzeniem dostosowała się i nadała priorytet zdrowiu i bezpieczeństwu zarówno konsumentów, jak i pracowników. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom i partnerom Ferrero, którzy w ciągu ostatniego roku zjednoczyli się, aby kontynuować dostawy dla naszych klientów, jednocześnie wspierając społeczności, których jesteśmy dumną częścią. Giovanni Ferrero - Executive Chairman, Ferrero-Gruppe
Raport

Raport zrównoważonego rozwoju