Prawa autorskie i znaki towarowe

Strona www.ferrerosustainability.com/int/pl (zwana dalej „stroną”) jest wyłączną własnością Ferrero, z siedzibą w Luxemburgu, stworzoną przez tę spółkę dla celów informacyjnych, komunikacyjnych oraz rozrywkowych, a następnie udostępnioną użytkownikom do użytku prywatnego, niekomercyjnego. Znak towarowy Ferrero, znaki towarowe produktów i promocji, znajdujące się na stronie (w tym odpowiednie logotypy) oraz wszystkie cechy charakterystyczne nazw, obrazów i sloganów, które są z nimi związane (zwane dalej „znakami towarowymi”) są wyłączną własnością Ferrero. Każde użycie lub kopiowanie tych znaków, niezależnie od celu oraz użytych środków jest kategorycznie zabronione, a każde naruszenie tego zakazu będzie ścigane przez Ferrero na drodze prawnej. Zabrania się kopiowania wszelkich znaków towarowych, logo i postaci, które zostały przedstawione na stronie. W przypadku, gdy należą one do podmiotów trzecich, są one ich wyłączną własnością, a ich użycie przez Ferrero wynika z posiadania odpowiednich uprawnień. Poszczególne elementy strony, jak również ich zawartość (w tym m.in. teksty, obrazy, grafika, dźwięki) chronione są prawami autorskimi należącymi do Ferrero lub do których Ferrero służą odpowiednie uprawnienia. Wszelkie kopiowanie, powielanie, publikowanie, przekazywanie (w całości lub części) w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób elementów strony lub ich zawartości jest zabronione.

Żadna kopia strony lub jej części nie może być obiektem sprzedaży ani dystrybucji dla celów komercyjnych. Pobieranie materiałów zawartych na stronie jest dozwolone jedynie w przypadku, kiedy stosowne uprawnienia są jednoznacznie udzielone na stronie. Tego rodzaju uprawnienia obejmuje wyłącznie pobranie materiałów do prywatnego użytku, materiały nie mogą być użyte do celów komercyjnych; każda inna forma użycia jest zabroniona. Żaden z elementów umieszczonych na stronie nie może być traktowany jako domniemane lub przemilczane zezwolenie na użycie przez osoby trzecie znaków towarowych Ferrero, tekstów, obrazów, grafiki, dźwięków ani żadnego innego elementu. Ewentualne nadsyłanie materiałów na stronę przez użytkowników będzie uregulowane w odpowiednich regulaminach, w których ustalone zostaną warunki nadsyłania materiałów do odpowiednich sekcji. Wymagane jest zapoznanie się z regulaminami przed nadesłaniem materiałów. .

Ferrero nieustannie aktualizuje zawartość strony. Jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne braki, nieścisłości lub błędy jakiegokolwiek rodzaju zawarte w informacjach zamieszczonych na stronie. Ferrero nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez użytkowników w wyniku odwiedzenia strony ani w wyniku braku możliwości pobrania materiałów ze strony (tam gdzie jest to zezwolone), w tym za uszkodzenia sprzętu informatycznego lub oprogramowania spowodowane działaniem szkodliwych czynników.

Bezpieczeństwo

Strona, jak i strony połączone z nią za pomocą linków, zostały przez Ferrero bardzo dokładnie przebadane. Nie zawierają treści niebezpiecznych lub przykrych dla dzieci. Reklamowane produkty nie mogą zostać kupione bezpośrednio na stronie. Jednocześnie Ferrero jest odpowiedzialne tylko i wyłącznie za zawartość własnej strony i nie może ponosić odpowiedzialności za zawartość stron podmiotów trzecich, z którymi jest połączona linkami, gdyż nie ma nad nimi kontroli.