Raport zrównoważonego rozwoju

Raporty Zrównoważonego Rozwoju Ferrero

Dla Ferrero, tworzenie wspólnej wartości jest praktyką, która obejmuje wszystkie etapy łańcucha dostaw: począwszy od troski o ludzi, którzy tworzyli i nadal tworzą historię Grupy, poprzez wspieranie lokalnych społeczności, promowanie aktywnego stylu życia wśród młodzieży i ich rodzin, aż po silne zaangażowanie w zrównoważone praktyki rolnicze oraz ochronę środowiska.