2 min read

Inspirujemy młodych do troski o środowisko.

POWRÓT

W zakładach Ferrero na całym świecie nasi pracownicy zachęcani są do angażowania się w działania na rzecz lokalnych społeczności i włączania w troskę o środowisko naturalne szczególnie przedstawicieli najmłodszych pokoleń.

Pragniemy, aby nasze oddziaływanie miało jak najszerszy zasięg, toteż nie ograniczamy się tylko do naszych własnych zakładów produkcyjnych, ale rozszerzamy działalność na cały łańcuch dostaw. Polega to m.in. na zaangażowaniu naszych pracowników w różnego rodzaju działania edukacyjne, wychodzące naprzeciw lokalnym potrzebom.

W meksykańskim zakładzie San Josè de Iturbide, w ramach akcji Witaj Szkoło w 2019 roku zorganizowana została seria warsztatów, zajęć rekreacyjnych i edukacyjnych, a także gier sprawnościowych związanych ze środowiskiem. Dzieci miały okazję dowiedzieć się, jak ważne są recycling, oszczędzanie energii i troska o przyrodę. Wszystkie wykorzystane materiały i pomoce pochodziły właśnie z recyklingu i zawierały w swoim składzie elementy ekologiczne lub biodegradowalne. W imprezie wzięło udział ponad 300 dzieci. W Baramati w Indiach zorganizowana została inicjatywa Sustainability for Children, z udziałem dzieci uczęszczających do naszego przedszkola i ich rodziców. Wspólnie wymyślali oni, co ładnego można zrobić z domowych śmieci. Następnie wykonane przez nich prace zostały pokazane na wystawie w zakładzie w Baramati. Z kolei w naszej fabryce w Quito w Ekwadorze, pracownicy postanowili zachęcić dzieci do zainteresowania kwestiami troski o ziemię, gospodarki odpadami i odpowiedniego gospodarowania jedzeniem poprzez założenie szkolnego sadu. Pielęgnując sad, dzieci uczą się, jak mądrze gospodarować takimi zasobami, jak woda i energia, co to są odpady organiczne i nieorganiczne, a także dowiadują się, czym jest kompost i jak można wykorzystać go do nawożenia upraw. Wśród społeczności lokalnej prowadzone są też akcje zachęcające do ochrony środowiska i efektywnego wykorzystywania materiałów i zasobów.