6 min read

Działalność Projektu Przedsiębiorczości Michele Ferrero

POWRÓT

W 2013 roku Ministerstwo Edukacji RPA uruchomiło projekt „+94 szkoły dla Madiby”, którego celem było wzmocnienie infrastruktury co najmniej 94 południowoafrykańskich szkół w ramach współpracy z lokalnymi firmami prywatnymi.

Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero w RPA odpowiedział na to wezwanie, podejmując się kompleksowego remontu budynku i infrastruktury sportowej szkoły podstawowej im. Japie’ego Greylinga (jej nazwę zmieniono następnie na Szkołę Podstawową w Randvaal), mieszczącej się w odległości 12 km od naszego zakładu w Walkerville. Niemal połowa z ponad 1.300 uczniów szkoły korzysta z oferowanych przez Krajowy Program Żywienia w Szkołach odżywczych posiłków dla dzieci z rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

Oprócz tego budowany będzie ośrodek sportowy przy szkole podstawowej Laerskool De Deur. W ośrodku powstanie możliwość promocji opracowanej przez Ferrero metody Kinder Joy of moving dla dzieci z lokalnych szkół. Zakład Ferrero w Indiach zlokalizowany jest w Baramati, miejscowości położonej około dwóch godzin jazdy od Pune, gdzie swoją siedzibę ma Jednostka Biznesowa Ferrero. Według lokalnych standardów to 70-tysięczne miasteczko uznawane jest za małą miejscowość, jednak z punktu widzenia produkcji rolnej jest to ważny lokalny węzeł. Wytwarzane są tu cukier, pszenica, winogrona i inne płody rolne. Ferrero Indie ze szczególną uwagą podchodziło zawsze do potrzeb swoich pracowników pochodzących z takich wsi i małych miejscowości, zwłaszcza kobiet. Z myślą o nich uruchomiono na przykład specjalny autobus dowożący pracownice do zakładu. Ponadto w 2014 roku Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero w Indiach założył w Baramati przedszkole im. Pietra Ferrero. Jest to nowoczesna placówka edukacyjna, mieszcząca się w budynku o powierzchni ok. tysiąca metrów kwadratowych i mogąca przyjąć około setki dzieci w wieku do sześciu lat. Dwie trzecie z nich to dzieci pracownic zakładu w Baramati, natomiast pozostałą część stanowią dzieci z najuboższych rodzin z okolicznych wiosek. Ferrero Indie zapewnia również im bezpłatny dowóz do i z przedszkola, jak również szeroką gamę zajęć edukacyjnych, odpowiednie wyżywienie i opiekę lekarską. W Indiach różnice w poziomie życia między miastem a wsią szczególnie mocno dotykają kobiet zamieszkujących obszary wiejskie. Te nierówności, wynikające ze statusu społeczno-ekonomicznego oraz miejsca zamieszkania, są szczególnie widoczne np., jeśli chodzi o dostęp i możliwość korzystania z opieki skierowanej do matek i dzieci. Ludność miejska jest pod tym względem zdecydowanie uprzywilejowana. Aby przeciwdziałać tego rodzaju rozwarstwieniu, rząd Indii uruchomił projekt Usług na rzecz Integralnego Rozwoju Dziecka (ICDS), który jest jednym z największych na świecie rządowych programów nakierowanych na zapewnienie zdrowego rozwoju wczesnodziecięcego. Program jest realizowany przez Ministerstwo ds. Kobiet i Rozwoju Dzieci. Oferuje on szereg usług z zakresu ochrony zdrowia matek i dzieci, a także nieformalnej edukacji przedszkolnej, dodatkowego żywienia, edukacji z zakresu opieki zdrowotnej, szczepień, badania stanu zdrowia i specjalistycznej opieki medycznej. Usługi te świadczone są przez tzw. Anganwadi. W dosłownym tłumaczeniu Anganwadi oznacza „podwórkowe schronisko”. Są to wielofunkcyjne placówki, prowadzone przez lokalne władze. Chcąc wspierać lokalne społeczności, z których wywodzi się większość pracownic naszego zakładu, Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero w Indiach zobowiązał się do wybudowania w latach 2019-2022 ośmiu nowych Anganwadi, na terenie wsi otaczających zakład Ferrero w Baramati. W związku z tym Ferrero Indie podpisało umowę ramową z Radą Dystryktu Pune (Zilla Parishad), która będzie odpowiadać za utrzymanie i zarządzanie tymi placówkami. W umowie opisano zobowiązania i zakres odpowiedzialności obu stron, jak również kryteria wyboru lokalizacji, w których powstaną Anganwadi Ferrero. Wspólne wyjazdy terenowe, w których wzięli udział zarówno przedstawiciele Ferrero, jak i Zilla Parishad, pozwoliły na wyłonienie pierwszych trzech wiosek, na terenie których powstaną nowe Anganwadi. Przed przystąpieniem do robót ziemnych, zgodnie z lokalną tradycją, odbyła się specjalna przebłagalna uroczystość wmurowania kamienia węgielnego we wsi Supe, gdzie zlokalizowana będzie pierwsza placówka. W uroczystości wzięła udział delegacja Ferrero Indie oraz przedstawiciele władz lokalnych. Projekt Przedsiębiorczości Michele Ferrero w Kamerunie kieruje z kolei swoją prospołeczną i charytatywną działalność na wspieranie starań lokalnych władz edukacyjnych w zakresie rozbudowy i unowocześnienia bazy przedszkolnej i szkół podstawowych. W 2014 roku w Yaoundé została wybudowana nowa placówka przedszkolna przy szkole Cité Verte, a sama szkoła poddana gruntownemu remontowi. W 2016 roku postawiono natomiast klasy szkolne dla dzieci mieszkających na terenie obozu dla uchodźców w Gado-Badzere, na granicy z Republiką Środkowoafrykańską. W obozie mieszkają tysiące ludzi, z których większość to uciekinierzy przed wojną toczącą się w Republice Środkowoafrykańskiej. Ponad dwa tysiące z nich to dzieci, z których połowa nie ma innej możliwości uczęszczania do szkoły.