2 min read

Wspieramy lokalne społeczności w ochronie dzikiej przyrody i poprawiamy stan lokalnego środowiska

POWRÓT

Nasze zobowiązanie do ochrony środowiska obejmuje też tereny społeczności lokalnych, wśród których prowadzimy działalność. Wspieramy je i zachęcamy pracowników do poświęcania swojego czasu w ramach wolontariatu na przedsięwzięcia chroniące bioróżnorodność i przyczyniające się do poprawy stanu lokalnego środowiska.

W 2019 roku nasz zakład w Belsku w Polsce wsparł rewitalizację Alei Lipowej. Jest to kilometrowa droga, wzdłuż której rosną zabytkowe kilkusetletnie drzewa. Projekt obejmował remont nawierzchni, montaż oświetlenia i ławek dla spacerowiczów. Dzięki temu stan tego ważnego obiektu przyrodniczego uległ znaczącej poprawie.

Linden Alley

W Kanadzie, po powodzi, która przeszła przez ten kraj w 2018 roku, Ferrero Kanada przekazało 100 tys. dolarów w formie darowizny na odbudowę zniszczonych wałów przeciwpowodziowych w Brantford. Ponad 60 pracowników zakładu w Brantford zaangażowało się w pomoc przy pracach związanych z czyszczeniem terenu i odtwarzaniem nowych, bezpiecznych i zielonych wałów. Z kolei w Australii pracownicy Ferrero jako wolontariusze wsparli kampanię Clean Up Australia, której celem jest zachęcanie członków lokalnych społeczności do aktywnej troski o sprzątanie i zachowanie w dobrym stanie ich lokalnego środowiska naturalnego.

Pewnego słonecznego, letniego dnia nasi wolontariusze wysprzątali parkowy teren w pobliżu Portu w Sydney, niedaleko budynku Ferrero, usuwając śmieci w postaci plastikowych pojemników i butelek, niedopałków papierów, potłuczonego szkła i innych odpadów, i przywracając parkowi i terenom portowym piękny i atrakcyjny wygląd.

Clean Up Australia