3 min read

Zasady eko-projektowania opakowań w skali ogólnoświatowej

POWRÓT

Kluczowe znaczenie dla realizacji zobowiązania do stosowania zrównoważonych opakowań mają zasady eko-projektowania. Ich wdrożenie na całym świecie pozwoli nam na osiągnięcie w tym zakresie zdecydowanego postępu.

Opakowania stanowią obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla całego przemysłu produkcji żywności i napojów. Podejmując je, zobowiązaliśmy się, że do końca 2025 roku wszystkie nasze opakowania będą nadawały się do ponownego wykorzystania, recyklingu lub kompostowania. Jednak realizacja tego celu będzie możliwa jedynie wówczas, gdy nie ograniczymy się do działania w pojedynkę, lecz będziemy współpracować z innymi i poniesiemy nakłady na badania i rozwój oraz otwarte innowacje, w ramach których opracowane zostaną nowe rozwiązania opakowaniowe dla naszych produktów i fabryk na całym świecie. Przykładem takiego rozwiązania jest pomysł zmniejszenia grubości folii aluminiowej, w którą owijane są jajka Kinder Niespodzianka i Kinder Hearts, z zachowaniem jakości i dostatecznej ochrony produktu na etapie transportu i przechowywania.

Kinder Surprise

Kinder Surprise to jeden z naszych kultowych produktów. Do owijania czekoladowych jajek stosujemy bardzo cienką folię aluminiową. Obecnie jej grubość wynosi 12 µm i jest to uznawane za najlepszy dotychczas uzyskany poziom. Chcemy jednak, by folia ta była jeszcze cieńsza, czyli miała grubość 11 µm. Da to oszczędność na poziomie 48 ton aluminium rocznie w momencie, gdy rozwiązanie to będzie stosowane na całym świecie. Na razie stanowi to niemałe wyzwanie dla naszych linii produkcyjnych a także łańcucha dostaw, ale rozpoczęliśmy już proces oceny możliwości wdrożenia tego rozwiązania na naszych wysoce zautomatyzowanych liniach przemysłowych. Kiedy już odpowiednie modyfikacje zostaną opracowane i przetestowane, przystąpimy do wdrożenia rozwiązania we wszystkich zakładach, które na całym świecie zajmują się produkcją Kinder Niespodzianki. Takie same prace, polegające na ocenie możliwości zastosowania rozwiązania eksperymentalnego na skalę przemysłową, prowadzimy też na bardziej lokalnym poziomie, jeśli chodzi o figurki czekoladowe. Świetnym przykładem jest opakowanie Kinder Hearts, które produkowane są w naszym zakładzie w Polsce. Również w tym produkcie chcemy zmniejszyć grubość folii aluminiowej, w którą zawijane są figurki z dotychczasowych 30 µm do 18 µm, co pozwoli zaoszczędzić 11 ton aluminium w skali roku. Folia będzie też dowożona do zakładu w zwojach a nie, jak wcześniej, w pojedynczych arkuszach. Da to dodatkowe korzyści w wymiarze transportu i mniejszego zanieczyszczenia środowiska, poza samą oszczędnością surowca. Tylko te dwa projekty to w skali roku redukcja emisji CO2 o ok. 580 ton i poważny krok naprzód w stronę projektowania przyszłych opakowań figurek czekoladowych według zasad zrównoważonego rozwoju i ambitnych celów, które sobie w tym zakresie stawiamy.