4 min read

Poprawa poziomu życia plantatorów kakao

POWRÓT

W ramach naszego łańcucha dostaw kakao w marcu 2018 roku Ferrero otrzymało nagrodę Fairtrade Germany Award za długofalową współpracę z siecią Fairtrade i związkiem spółdzielń ECOOKIM. Ta współpraca, jak również szereg innych działań podejmowanych w ramach programu zrównoważonego rozwoju łańcucha dostaw kakao, to dowód, iż Ferrero rzeczywiście dąży do podniesienia zarobków plantatorów kakao i stworzenia im lepszych perspektyw na przyszłość, przy jednoczesnym zachowaniu troski o ochronę i odnawianie lasów. Jesteśmy też coraz bliżej realizacji obietnicy osiągnięcia 100% dostaw kakao ze zrównoważonych źródeł dla całej produkcji Ferrero, które to zobowiązanie podjęliśmy się spełnić do końca 2020 roku.

Uprawiam kakaowce na powierzchni 1,6 ha. W 2014 roku przystąpiłem do spółdzielni. Wcześniej produkowałem 450 kg ziaren kakaowca rocznie. Obecnie, odkąd stosuję dobre praktyki rolne, a moje uprawy są prowadzone prawidłowo, moje plony wzrosły. W roku 2018/2019 wygrałem lokalny konkurs, bo udało mi się wyprodukować aż 950 kg ziaren! Dzięki nowej wiedzy moje zbiory wzrosły ponad dwukrotnie, co w tym roku przyniosło mi przeszło 300 tys. franków więcej. Kupiłem sobie rower i teraz łatwiej jest mi się poruszać.

Momboye Célestin, członek spółdzielni Soutra na Wybrzeżu Kości Słoniowej

Training farmers for sustainable cocoa production as an essential point

Spółdzielnia, do której należy Momboye Célestin, jest częścią EKOOKIM, związku spółdzielń producentów kakao, który otrzymuje od Ferrero roczną składkę za przeprowadzoną certyfikację i w demokratyczny sposób decyduje, na co ją przeznaczy. Jednym z zasadniczych tak finansowanych zadań są zawsze szkolenia dla plantatorów kakao z zasad prowadzenia zrównoważonej produkcji. Prowadzą je eksperci wyspecjalizowani w dobrych praktykach rolnych i środowiskowych. Częściowo szkolenia prowadzone są w Terenowych Ośrodkach Szkoleniowych dla Rolników, a częściowo w ramach zajęć kursowych, na których plantatorzy uzyskują wiedzę na temat dobrych praktyk społecznych i środowiskowych.

Oprócz szkoleń EKOOKIM dostarcza rolnikom nawozy i sadzonki kakaowców, a także służy fachową pomocą, jeśli chodzi o właściwe stosowanie środków ochrony roślin. Dzięki tym wszystkim działaniom plantatorzy mogą znacząco podnosić poziom swoich zbiorów i związanych z nimi zarobków.

Nana Sakre, rolnik z Coopasid, uprawia 8,5 tys. ha. „Z moich upraw pozyskuję duże ilości kompostu, który następnie użyźnia moje uprawy. W 2015 roku moje zbiory wynosiły 4,5 tys. kg, ale już w bieżącym sezonie osiągnęły poziom prawie 6,5 tys. Dodatkowe zarobki pozwoliły mi na założenie sklepiku, dzięki czemu zróżnicowałem swoje źródła dochodów. W przyszłym roku chcę postawić nowy dom.”

Training farmers for sustainable cocoa production
Szanse rozwoju dla dzieci oraz wzmacnianie roli i pozycji kobiet

Wraz z tym, jak spółdzielnie rozwijają się i profesjonalizują, zmieniają się cele, na jakie przeznaczane są składki. Znacząco wzrasta np. wielkość nakładów kierowanych na projekty służące całej społeczności. Są wśród nich działania związane ze zwiększaniem szans rozwoju dzieci, a także podnoszące pozycję i rolę kobiet. Jest to niezbędne do budowania silniejszych i bardziej odpornych na trudności społeczności rolniczych. Efektem pomocy, jakiej rolnikom udzielają wytwórcy wyrobów czekoladowych i kakaowych w zakresie tego, jak produkować „więcej kakao z mniejszego areału upraw”, jest mniejsza skłonność plantatorów do sięgania po chronione tereny, na których rosną lasy.