PROMOCJA ODPOWIEDZIALNEJ KONSUMPCJI

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O NASZYM PODEJŚCIU

 • ŻYWIENIE
 • JAKOŚĆ
 • ODPOWIEDZIALNA KONSUMPCJA

Ferrero produkuje i sprzedaje jedne z najbardziej kochanych przez konsumentów na całym świecie słodyczy. Uważamy, że w ramach zróżnicowanej i zbilansowanej diety można spożywać każdy rodzaj jedzenia, nie wykluczając żadnych potraw, składników czy elementów odżywczych. Jednym z celów naszej firmy jest wspieranie konsumentów w dokonywaniu właściwych wyborów żywieniowych i przestrzeganiu zróżnicowanej i zbilansowanej diety, zapewniającej podaż odpowiednich wartości odżywczych i energii, czerpanej z każdego rodzaju pożywienia.

Nasza strategia bazuje na danych naukowych, a jej podstawowe założenia brzmią następująco:

 1. 1

  Odpowiednie porcje naszych produktów, umożliwiające konsumentom gospodarowanie ilością spożywanych w ciągu dnia kalorii, według ich potrzeb.

 2. 2

  Staranny dobór najwyższej jakości surowców, które stanowią źródło energii i niezbędnych składników odżywczych. Jakość i znaczenie tych naturalnych składników są chronione przez strategicznie dla nas ważne procesy przemysłowe, dzięki którym ich wartość może być zachowana.

 3. 3

  Szerzenie wiedzy o składnikach, rodzajach pożywienia i równowadze między posiłkami a przekąskami, poprzez programy edukacji żywieniowej dla konsumentów oraz społeczności naukowo-lekarskiej.

 4. 4

  Edukacja dotycząca znaczenia i korzyści płynących z aktywnego trybu życia.

Jakość Nasza Polityka Jakości zapewnia najwyższy standard produktu, który oddajemy w ręce konsumenta.

  Koncentrując się na jakości i bezpieczeństwie, nasz model biznesowy zapewnia:
 • doskonałe doznania zmysłowe, przede wszystkim smakowe i zapachowe, w chwili konsumpcji;
 • maksimum świeżości w całym łańcuchu dostaw; oraz
 • atrakcyjny wygląd produktów i ich opakowań, z poszanowaniem standardów ochrony środowiska i unikając niepotrzebnych strat produktowych i odpadów opakowaniowych.

Jakość i świeżość Regularnie sprawdzamy percepcję jakości produktów w sklepach, posługując się checklistą możliwych wad występujących w produktach dostępnych na sklepowych półkach.

W roku finansowym 2018/2019 w wybranych punktach sprzedaży na całym świecie przeprowadzono ponad miliom kontroli jakości, sprawdzających świeżość produktów dostępnych na sklepowych półkach.

W prawie 400 tys. takich testów zebrano dane na temat temperatury przechowywania i przeprowadzono konkretne badania jakościowe i testy konsumenckie, sprawdzające dokładne warunki, w jakich produkty znajdowały się na sklepowych półkach. Aby mieć pewność, że produkty spełniają nasze najwyższe standardy smakowe, oprócz badań laboratoryjnych prowadzona jest analiza sensoryczna. Degustatorzy kontrolują smak i zapach produktów, a także ich wygląd i prezencję.

Degustacje i ocena sensoryczna obejmują:

 • testy smaku surowców, na etapie akceptacji dostaw;
 • testy organoleptyczne półwyrobów i wyrobów gotowych na linii produkcyjnej;
 • testy prowadzone przez kierowników jednostek produkcyjnych;
 • „testy pajęczynowe”, prowadzone przez centralne Obserwatorium produktowe za pośrednictwem panelu wyspecjalizowanych degustatorów

W RF 18/19 w 21 zakładach produkcyjnych Ferrero przeprowadziliśmy:

 • 694,676

  KONTROLI SUROWCÓW, W TYM BADANIA CHEMICZNE, FIZYKOCHEMICZNE I MIKROBIOLOGICZNE, JAK RÓWNIEŻ KONTROLE PÓŁWYROBÓW I WYROBÓW GOTOWYCH.

 • 1,514,696

  KONTROLI OPAKOWAŃ JEDNOSTKOWYCH I ZBIORCZYCH, W TYM TESTY ORGANOLEPTYCZNE I TESTY WYKRYWAJĄCE WADY

Odpowiedzialna komunikacja, marketing i znakowanie produktów Zobowiązujemy się do odpowiedzialnej komunikacji reklamowej i marketingowej, tak, aby umożliwiać konsumentom świadomy wybór żywności i napojów.

Przekazy te, jak również informacje zamieszczane na etykietach produktów, pomagają konsumentom zrozumieć znaczenie właściwego odżywiania się, diety i aktywności fizycznej dla zachowania zdrowego i aktywnego trybu życia.

Zobowiązanie do wprowadzania samoregulacji
Konsekwentnie stosujemy „Ramy odpowiedzialnej komunikacji w reklamie i marketingu żywności i napojów”, opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową (ICC), wiodącą organizację biznesową na świecie, która promuje wysokie standardy etyki biznesowej poprzez opracowywanie i upowszechnianie kodeksów i wytycznych w kwestii odpowiedzialnego przekazu marketingowego i reklamowego.

Odpowiedzialny marketing kierowany do dzieci
Na poziomie ogólnoświatowym stosujemy się do IFBA Global Policy on Advertising and Marketing Communications to Children. Oznacza to, że nie kierujemy reklamy naszych produktów w telewizji, radiu, prasie, kinach, internecie (w tym na naszych własnych stronach i mediach społecznościowych), DVD/CD-ROMach, w formie marketingu bezpośredniego, lokowania produktów, gier interaktywnych, marketingu ulicznego, mobilnego i sms-owego do grup odbiorców, w skład których wchodzą głównie dzieci do 12 roku życia.