2 min read

W stronę gospodarki o obiegu zamkniętym: partnerstwo jako droga do realizacji wspólnych celów

POWRÓT

Wierzymy w bliską współpracę z partnerami z sektora przemysłowego, prowadzącą do innowacyjnych zmian w branży projektowania i produkcji opakowań.

2 loghi

W Stanach Zjednoczonych, będących jednym ze strategicznych rynków Grupy Ferrero, nawiązaliśmy współpracę z nowymi partnerami, z którymi chcemy budować zrównoważoną ścieżkę rozwoju. Są to Association of Plastics Recyclers (APR) i How2Recycle. Współpraca z amerykańskim Stowarzyszeniem Przetwórców Tworzyw Sztucznych (Association of Plastic Recyclers - APR) oznacza połączenie wysiłków w dążeniu do promocji wykorzystywania plastiku jako surowca wtórnego.

Poprzez współdziałanie z APR i całą siecią jego członków będziemy opracowywać, rozwijać i aktualizować jednolite w skali całego przemysłu wytyczne dotyczące projektowania tworzyw sztucznych pod kątem możliwości ich wtórnego przerobu. Podobnego rodzaju współpracę nawiązaliśmy też wcześniej z europejskimi stowarzyszeniami Recyclass i CEFLEX. Współdziałanie na etapie przygotowania jednolitych wytycznych dotyczących eko-projektowania ma kluczowe znacznie dla takiego wyboru materiałów przez projektantów i sposobów ich łączenia ze sobą, aby docelowe opakowania mogły być z powodzeniem zbierane, sortowane i w pełni poddawane wtórnemu przetworzeniu w sposób praktyczny i na dużą skalę.

Domknięciem tej pętli jest współpraca z wybranymi zakładami przerobu surowców wtórnych, działającymi w ramach APR, które w praktyce testują i potwierdzają możliwości recyklingu opakowań. Naszym drugim nowym partnerem jest How2Recycle, uznany na szczeblu ogólnokrajowym program znakowania opakowań, który opracowuje czytelne i jednoznaczne wskazówki dla konsumentów dotyczące sposobu postępowania ze zużytymi opakowaniami. Obecnie na terenie USA prowadzimy projekt pilotażowy w tym zakresie.

Storia News Logo