3 min read

Angażowanie pracowników w walkę z odpadami

POWRÓT

Nasi pracownicy są pierwszymi konsumentami produktów Ferrero, a także najważniejszymi ambasadorami naszego podejścia do zrównoważonego rozwoju. Dlatego też ich kreatywność stanowi klucz do szerzenia dobrych wzorców postępowania.

Wszystkich członków naszego Zespołu ds. Opakowań łączy pasja do wprowadzania rewolucyjnych zmian w stosowanych przez nas technologiach opakowań. Z każdym rokiem wzrasta ich ekspercka rola w zakresie materiałów, zrównoważonej produkcji i projektowania opakowań. Poprzez współpracę wewnętrzną, programy edukacyjne i organizację warsztatów z zakresu zrównoważonej produkcji, wzmacniamy naszą kolektywną energię, dzięki której staje się możliwa nasza podróż do świata coraz bardziej ekologicznych opakowań. O wszystkim, co wiąże się z tymi zmianami, informujemy naszych pracownikom na całym świecie poprzez wiele kanałów komunikacji, dzięki czemu podnosimy ich świadomość i coraz mocniej angażujemy ich w realizację zobowiązania, którego Grupa podjęła się do roku 2025, kiedy to 100% naszych opakowań ma być zdatnych do ponownego wykorzystania, wtórnego przerobu lub kompostowania.

Storia 1

Efektem tej inicjatywy jest szereg działań lokalnych, inicjowanych w naszych biurach na całym świecie. W naszej siedzibie w Luksemburgu np. zlikwidowane zostały indywidualne kosze na śmieci, które każdy pracownik miał pod swoim biurkiem. Zamiast tego na każdym piętrze zorganizowana została strefa segregacji odpadów. Przyczynia się to do zmniejszenia ilości wytwarzanych śmieci, a jednocześnie każdego, kto chce coś wyrzucić, zmusza do krótkiego spaceru i świadomej segregacji opadów. Inne działania dotyczą rezygnacji z plastikowych naczyń i sztućców w biurach i stołówkach, w tym również z plastikowych mieszadełek do napojów, które zastąpiono metalowymi łyżeczkami lub mieszadełkami drewnianymi. Całkowicie zniknęły plastikowe słomki do napojów, a jednorazowe kubki zostały zastąpione naczyniami, które można myć. Zrezygnowaliśmy ze stosowania kawy w kapsułkach i zamiast niej wprowadziliśmy kawę w ziarnach, mieloną bezpośrednio w automacie kawowym. Ogólną zasadą jest to, by jednorazowe przedmioty z plastiku zastępować wielorazowymi. W naszych biurach we Włoszech np. zmianę w tym kierunku rozpoczęto od rozdania wszystkim pracownikom ceramicznych kubków do kawy. Dzięki temu udało się zmniejszyć zużycie plastiku o 7 tys. kg rocznie. Automaty na napoje umożliwiają wykorzystanie własnego, ceramicznego kubka lub naczynia jednorazowego, ale wykonanego z materiału kompostowalnego. W Australii nasi pracownicy również przestawili się na kubki wielorazowego użytku, co pozwoliło na zmniejszenie ilości zużywanych kubeczków plastikowych o 1.600. Także Ferrero Kazachstan zrezygnowało z kubków jednorazowych, a ich użycie jest całkowicie zakazane od 2019 r. W salach konferencyjnych zamontowano automaty do napojów i wody, co przyczynia się do zmniejszenia liczby plastikowych butelek. W biurach zorganizowano wspólne strefy segregacji opadów. Ferrero Indie również odeszło od plastikowych jednorazowych kubków, sztućców i butelek na wodę. Zużycie plastiku spadło dzięki temu o 6,5 tys. kg rocznie.