29 Mar 2019

Inicjatywa Cocoa and Forest: plan działań Ferrero

INNE WIADOMOŚCI

Grupa Ferrero opublikowała plan działań w ramach realizacji Inicjatywy Cocoa and Forestz, podpisanej w 2017 roku przez wiodących producentów wyrobów czekoladowych i kakaowych oraz rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany. Wspólnym celem sygnatariuszy Inicjatywy jest zaprzestanie niszczenia lasów i tworzenie lepszych warunków życia dla plantatorów i całych społeczności zamieszkujących te produkujące kakao kraje.W swoim planie działania Ferrero wskazało najważniejsze kierunki, jakie będą realizowane w obu tych krajach, począwszy od zwiększania identyfikowalności i mapowania wszystkich plantacji kakao, z których pochodzą nasze dostawy, przez szkolenia plantatorów w zakresie dobrych praktyk rolnych, aż po dystrybucję sadzonek i pomoc w zakładaniu upraw wielotowarowych.

Pełna lista działań, opracowanych dla Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany znajduje się tutaj.Przewidziane w planie działania, opracowane we współpracy z dostawcami Ferrero, skupione są wokół trzech głównych obszarów, o których mówi Inicjatywa Cocoa & Forests: ochrona i odtwarzanie lasów, zrównoważona produkcja kakao i dochody rolników oraz zaangażowanie i włączanie w działania wspólnot lokalnych.Działania te stanowią integralną część strategii Ferrero, zmierzającej do systemowego rozwiązywania problemów cechujących branżę produkcji i przetwórstwa kakao.Ferrero zamierza aktualizować swój plan działań w oparciu o kolejne dane i badania, jakie będą udostępniane przez rządy Wybrzeża Kości Słoniowej i Ghany, jak np. precyzyjne mapy granic leśnych obszarów chronionych i aktualne wytyczne praktyczne w zakresie możliwości wykorzystania terenów po wyciętych lasach.