03 Feb 2021

Ferrero zobowiązuje się do satelitarnego monitoringu 100 % swojego łańcucha dostaw oleju palmowego

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero zobowiązuje się do objęcia usługami monitoringu i weryfikacji satelitarnej Starling całego obszaru upraw, z którego pozyskuje dostawy oleju palmowego.

System Starling, prowadzony przez Fundację Earthworm i Airbusa, wykorzystuje połączenie zdjęć satelitarnych i pracy wykonywanej przez ekspertów w terenie i w ten sposób w czasie rzeczywistym monitoruje zmiany w wykorzystywaniu gruntów, a przede wszystkim zmiany powierzchni lasów. Na podstawie sygnalizowanych przez system Starling sytuacji możliwego wycinania lasów Ferrero będzie mogło podejmować interwencje w swoim łańcuchu dostaw i pilnować, by zachodzące w nim zmiany miały charakter pozytywny.To dla Ferrero kolejny etap długiej podróży. W 2013 roku rozpoczęliśmy współpracę w Fundacją Earthworm, wspólnie chcąc pracować nad zrównoważonym rozwojem dostaw oleju palmowego. Po osiągnięciu przez nas w 2016 roku pełnej identyfikowalności plantacji palmowych, Fundacja rozpoczęła sprawdzanie, czy nasi dostawcy spełniają kryteria ochrony lasów, określone w naszej Karcie Oleju Palmowego.W tym samym roku Ferrero rozpoczęło pilotażowy projekt Starling, obejmujący wybrane plantacje oleju palmowego w regionie Sabah na Półwyspie Malezyjskim oraz w Indonezji. Technologia okazała się zdawać egzamin. Dlatego też, w oparciu o doświadczenie z projektu pilotażowego, Ferrero pragnie teraz włączyć w zakres tych działań większą liczbę dostawców. Będzie w ten sposób sprawdzać zgodność z wymogami i oceniać dokonywane przez rolników postępy, dbając jednocześnie o należne im prawo do podnoszenia zarobków.Chief Procurement & Hazelnut Company Officer w Ferrero, Marco Gonçalves, uważa, że wykorzystanie systemu Starling u dostawców oleju palmowego wspomoże starania Ferrero na rzecz egzekwowania zakazu wycinania lasów.

“Ferrero z pełnym zaangażowaniem dąży do zapewnienia dostaw oleju palmowego, w produkcji którego nie dochodzi do wycinania lasów i wyzysku pracowników. Nie ustajemy w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań, które mogłyby wspomóc nas w realizacji tego zobowiązania. Starling to najnowocześniejsza technologia, dzięki której możliwe jest miarodajne monitorowanie sposobu wykorzystania gruntów w całym naszym łańcuchu dostaw, i w konsekwencji – podejmowanie adekwatnych działań. Podtrzymujemy nasze zobowiązanie do zaopatrywania się wyłącznie w olej posiadający certyfikat surowca segregowanego wg norm RSPO i identyfikowalny do poziomu plantacji. Wierzymy, że to rozwiązanie wydatnie ułatwi nam dochodzenie do w pełni zrównoważonego łańcucha dostaw oleju palmowego”.

Marco Gonçalves Chief Procurement & Hazelnut Company Officer w Ferrero.

CEO Fundacji Earthworm, Bastien Sachet, popiera tę decyzję.

“Ferrero jest jedną z pierwszych firm, które będą stosować system monitorowania satelitarnego w całym łańcuchu dostaw oleju palmowego. Dzięki temu ma szansę szybciej zrealizować zobowiązanie do pełnego egzekwowania zakazu niszczenia lasów i wyznaczyć nowy standard dla całego przemysłu, pod względem transparentności i odpowiedzialności. Deforestacja stanowi jednak wyzwanie globalne i wymaga podjęcia odpowiedzialności przez wszystkich uczestników łańcuchów dostaw towarów. Żadna firma nie rozwiąże tego problemu samodzielnie. Aby przyspieszyć działania w walce z niszczeniem lasów, więcej przedsiębiorstw musi poprzeć swoje deklaracje konsekwentnymi działaniami w postaci monitorowania, weryfikacji i konkretnych kroków. Tylko taki zbiorowy wysiłek i skoordynowane działanie mogą zapewnić udaną transformację”.

Bastien Sachet, CEO Fundacji Earthworm.

"Aby zapewnić globalny i precyzyjny monitoring wycinania lasów, mający odpowiednią skalę i prowadzony z odpowiednią częstotliwością, musieliśmy opracować niezwykle zaawansowane technologicznie rozwiązanie, łączące nasze najlepsze systemy obrazowania satelitarnego ziemi z technikami analitycznymi, które z wykorzystaniem sztucznej inteligencji potrafią trafnie wykrywać sposób użytkowania gruntów. System Starling to unikalna, rzetelna i miarodajna usługa monitorowania, która pozwala na kontrolę i przeciwdziałanie praktykom wycinania lasów".

François Lombard, Dyrektor Intelligence Business w Airbus Defence and Space.