12 Feb 2021

Ferrero zwiększa przejrzystość łańcucha dostaw kakao

INNE WIADOMOŚCI

Grupa Ferrero z dumą publikuje po raz pierwszy listę swoich dostawców tier-1 /z grupy-1 i wszystkie grupy rolników uprawiających kakao, u których firma zaopatrywała się w kakao i czekoladę w sezonie 2019/2020. Ta publikacja jest teraz możliwa dzięki wysiłkom Ferrero, aby poprawić przejrzystość w całym łańcuchu dostaw kakao, dążąc do pozyskiwania całego kakao od wyspecjalizowanych grup rolników poprzez łańcuchy dostaw, które są w pełni identyfikowalne do poziomu farm.Grupa Ferrero zobowiązuje się od teraz do regularnego dzielenia się aktualizacjami na swojej liście grup rolników kakao.

W ramach naszego programu Ferrero Farming Values, zobowiązujemy się do wspierania i poprawy zrównoważonego rozwoju upraw kakao, aby mieć pozytywny i trwały wpływ na rodziny uprawiające kakao, ich społeczności i środowisko. Niezwykle ważne jest, abyśmy spełnili naszą obietnicę daną konsumentom, dotyczącą dostarczania produktów o najwyższej jakości i świeżości, wyprodukowanych w odpowiedzialny sposób. W tym celu deklarujemy, co następuje:

Ferrero zobowiązuje się do regularnego udostępniania aktualizacji listy dostawców kakao tier-1"/z grupy-1 oraz grup rolników. Zapraszamy do przeczytania więcej o naszym programie zrównoważonego rozwoju kakao w naszych Raportach Zrównoważonego Rozwoju."

  • - Pozyskujemy 100% zrównoważonego kakao zweryfikowanego przez niezależnie zarządzane systemy/programy, takie jak Rainforest Alliance, Fairtrade, Cocoa Horizons i inne. - Pozyskujemy głównie ziarna kakao i przetwarzamy je w naszych własnych zakładach Ferrero. Wymaga to specyficznego know-how i/co jest wyróżniającą cechą zobowiązania jakościowego Ferrero. Ponadto, Ferrero pozyskuje te ziarna jako fizycznie identyfikowalne. Oznacza to, że wiemy skąd pochodzą nasze ziarna i że istnieje bezpośredni związek pomiędzy rolnikami, którzy nas zaopatrują, a kakao używanym w naszych produktach. To stawia nas w korzystnej sytuacji, umożliwiającej rozwiązywanie problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem w sposób ukierunkowany./li>
  • - Wykorzystujemy najnowsze technologie do mapowania farm i obszarów zaopatrzenia, dzięki czemu znamy ich lokalizację, wielkość i wydajność, a także monitorujemy ryzyko wylesiania.
  • - Wspieramy lokalnych rolników za pomocą naszego programu zrównoważonego rozwoju, który koncentruje się na trzech obszarach: poprawie warunków życia rolników i społeczności, ochronie praw dzieci oraz ochronie kapitału naturalnego.