27 Nov 2018

Ferrero publikuje swój 9. raport odpowiedzialności społecznej

INNE WIADOMOŚCI

Grupa Ferrero opublikowała 9. Raport Odpowiedzialności Społecznej Biznesu.

To już kolejny rok, w którym Ferrero udowadnia swoje zaangażowanie na rzecz pozytywnych zmian, mających przynosić korzyści dla całej planety i ludzi, z którymi Grupa współpracuje. Dokonuje się to za sprawą strategii odpowiedzialności społecznej pod hasłem „Wspólne wartości, by tworzyć wartość”.

9. edycja raportu ukazuje ważne postępy, jakie dokonują się we wszystkich obszarach naszej działalności. Najważniejsze dane dotyczą większej liczby kobiet zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych, co wpisuje się w przyjęty cel zwiększenia tego poziomu o 5% do końca 2020 r. Kolejnym osiągnięciem jest poszerzenie zasięgu działania programu Kinder+Sport do 30 krajów i objęcie nim populacji 4 mln dzieci. Jeśli chodzi o natomiast strategię zaopatrzenia w surowce, Ferrero udało się osiągnąć 70% dostaw certyfikowanego kakao i 25% identyfikowalności dostaw orzechów laskowych. Rozszerzyliśmy też nasze zobowiązanie do wykorzystywania w naszych fabrykach na całym świecie wyłącznie jaj od kur z chowu ściółkowego.

„Pasja do tworzenia produktów najwyższej jakości kształtuje nasze codzienne działania, począwszy od sposobu, w jaki zaopatrujemy się w najlepsze surowce. ‘Najlepsze’ nie tylko w wymiarze doskonałości produktowej, ale też pod względem rygorystycznych kryteriów zrównoważonego pochodzenia, które stosujemy do całego łańcucha wartości, we współpracy z naszymi licznymi partnerami i interesariuszami”, potwierdza Giovanni Ferrero, Executive Chairman Grupy Ferrero.

Oprócz potwierdzenia wszystkich zobowiązań przyjętych do roku 2020 w ramach strategii odpowiedzialności społecznej biznesu, Ferrero powiązało wszystkie tematy biznesowe realizowane na poziomie Grupy z Celami Zrównoważonego Rozwoju opracowanymi przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Firma chce w ten sposób przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonych przez ONZ Celów do roku 2030.

Wszystkie działania, podejmowane przez Ferrero, opracowywane są na podstawie oczekiwań i priorytetów, wyznaczanych przez naszych interesariuszy, i układają sie w przejrzysty obraz Firmy podążającej ścieżką rozwoju opartego na odpowiedzialności.

Raport CSR Ferrero został przedłożony GRI celem przeprowadzenia GRI Content Index Service. Oprócz tego został on też poddany badaniu wg procedury ograniczonej, wykonanemu przez niezależną firmę audytorską.

Zapoznaj się z 9. Raportem CSR Ferrero "Wspólne wartości, by tworzyć wartość".

Download