20 Nov 2020

ILO – Ferrero partnership aims to eliminate child labour in hazelnut harvesting in Turkey

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero wspiera MOP we wdrażaniu rozpisanego na 40 miesięcy projektu walki z najgorszymi formami pracy dzieci przy sezonowym zbiorze orzechów laskowych w Turcji.

Z okazji Światowego Dnia Dziecka i trzydziestej rocznicy uchwalenia Konwencji Praw Dziecka, MOP i Ferrero pragną potwierdzić swoją determinację w walce ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do pracy. Ferrero przekaże ponad 4 mln dolarów dofinansowania do projektu, jaki MOP chce w ciągu kilku lat przeprowadzić na terenie tureckich prowincji Trabzon, Zonguldak i Şanlıurfa. Jego celem ma być doprowadzenie do zaprzestania wykorzystywania dzieci do pracy w rolnictwie tam, gdzie takie sytuacje mają miejsce i zapobieganie podobnym w przyszłości. Realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego pomiędzy MOP a Ferrero projekt obejmie współpracę z podmiotami wchodzącymi w skład trójstronnej struktury MOP (rząd, przedstawiciele pracowników i pracodawców), co pozwoli na wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań, które najlepiej sprawdzają się w walce z wykorzystywaniem dzieci do pracy, przede wszystkim przy zbiorze orzechów laskowych, oraz na stworzenie jak najlepszych warunków do wyciągnięcia wniosków na przyszłość. Ostatecznym celem procesu ma być lepsze przygotowanie i wyposażenie lokalnych i krajowych podmiotów i instytucji w odpowiednie narzędzia zwalczania najgorszych form pracy dzieci.

Numan Özcan, Dyrektor Biura MOP w Turcji, stwierdził, że dzięki tej współpracy Organizacja zyska też możliwość poszerzenia swoich interwencji i objęcia nimi obszarów uprawy leszczyny w Turcji. Dodał: "Jestem pewien, że projekt stanie się konkretnym przykładem partnerstwa pomiędzy globalnym, prywatnym graczem, jakim jest Ferrero a Międzynarodową Organizacją Pracy, która wdraża w Turcji najlepsze praktyki, a jednocześnie buduje wiedzę i wykorzystuje swoje doświadczenie z innych rejonów świata."

W ramach projektu opracowywane i uruchomione mają też być mechanizmy bezpośredniej interwencji w przypadku stwierdzenia przypadków wykorzystywania dzieci do pracy przy sezonowym zbiorze orzechów laskowych. Jednocześnie będzie też prowadzona skierowana do społeczeństwa, instytucji lokalnych i firm uczestniczących w całym łańcuchu dostaw kampania edukacyjna dotycząca tego, jak ważne jest odejście od wykorzystywania dzieci do pracy. 

"Ferrero uznaje wartość i znaczenie współpracy, jeśli chodzi o możliwości zwalczania zjawiska pracy dzieci. MOP, jako wyspecjalizowana agenda ONZ, posiada wiedzę i doświadczenie, by przeprowadzić wnikliwą analizę problemu i skutecznie go rozwiązywać. Nasz projekt będzie odwoływał się do doświadczeń, zgromadzonych w 2013 roku, kiedy to aktywnie uczestniczyliśmy w partnerstwie publiczno-prywatnym między MOP a Caobisco. W pełni wpisuje się on w działania, jakie będziemy podejmować w kolejnych latach w dążeniu do takiej transformacji branży produkcji orzechów laskowych, która będzie niosła korzyści dla wszystkich jej uczestników."

Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer w Ferrero

Mimo tego, że ogólna liczba dzieci zatrudnionych w rozmaitych sektorach działalności gospodarczej w Turcji maleje, ich wykorzystywanie do pracy, jak wynika z licznych źródeł, wciąż stanowi tu poważny problem. Według przygotowanego przez Turecki Urząd Statystyczny (TurkStat) Rocznika Zatrudnienia Dzieci, w roku 2019 w różnych formach działalności gospodarczej zatrudnionych było 720 tys. dzieci w wieku od 5 do 17 lat, co stanowi 4,4 % całej populacji dzieci w Turcji. 30,8 % z tej liczby było zatrudnionych do pracy w rolnictwie. Dzieci, wykorzystywane do pracy, narażone są na rozmaite ryzyka, mogące skutkować późniejszymi, niekiedy dożywotnimi chorobami przewlekłymi. Poza tym dzieci sezonowych robotników rolnych częściej narażone są na przerwy w edukacji szkolnej. To z kolei przekłada się później na ich całościowo gorsze wykształcenie i dodatkowo nakręca spiralę ubóstwa.

MOP świadczy pomoc techniczną i realizuje projekty, których celem jest walka ze zjawiskiem wykorzystywania dzieci do sezonowych prac polowych, zwłaszcza przy zbiorze orzechów laskowych. Jest to szereg projektów prowadzonych na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego we współpracy z tureckim Ministerstwem Rodziny, Pracy i Usług Społecznych (MoFLSS). Ten nowy projekt, który ma być zarządzany wspólnie z Ferrero i Ministerstwem, będzie uzupełnieniem dotychczasowej aktywności MOP związanej ze zwalczaniem zjawiska pracy dzieci w Turcji. Doprowadzenie do zaprzestania wykorzystywania dzieci do pracy w jakiejkolwiek formie jest priorytetem MOP od samego początku istnienia założonej w 1919 roku instytucji.

Na początku 2021 roku, zgodnie z opracowanym przez siebie Kodeksem Dostawcy, Ferrero wyda specjalny dokument w formie Karty, poświecony branży orzechów laskowych. Karta wskaże zobowiązania Ferrero w trzech obszarach: praw człowieka i praktyk społecznych, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju oraz transparentności dostawców. Ferrero z determinacją będzie dążyć do etycznego i zrównoważonego kształtu łańcucha wartości orzechów laskowych i chce pełnić w tej zmianie aktywną rolę. Więcej informacji na ten temat w naszym Raporcie Zrównoważonego Rozwoju.