17 Jan 2020

Ranking WWF: Olej palmowy wykorzystywany przez Ferrero najlepszy pod względem kryteriów zrównoważonego pochodzenia

INNE WIADOMOŚCI

W ostatnim rankingu nabywców oleju palmowego, przygotowanym przez WWF (Palm Oil Buyers Scorecard), który porównuje są ze sobą globalne przedsiębiorstwa pod względem standardów stosowanych przez nie, jeśli chodzi o zrównoważone pochodzenie oleju palmowego, Ferrero zajęło 1 miejsce na 173 firmy. Przyznane naszej firmie przez WWF 21,5 na możliwe 22 punkty, czyni z Ferrero lidera wśród ogólnoświatowych sieci dużej dystrybucji, producentów towarów konsumpcyjnych i firm z branży usług żywieniowych. Docenione zostały przede wszystkim starania Ferrero w walce z wycinaniem lasów zwrotnikowych oraz polityka przejrzystości we współpracy z łańcuchem dostaw.

W komunikacie prasowym, wydanym przez WWF, czytamy: „Tylko jedna firma, producent wyrobów konsumenckich Ferrero, zdobyła ponad 20 punktów (na maksimum 22). Jest to sygnał i zachęta dla reszty przemysłu spożywczego, iż jest możliwe stosowanie oleju palmowego zrównoważonego pochodzenia, nie przyczyniając się do wycinania lasów”.

Od 2005 roku Ferrero poniosło znaczące nakłady na przestawienie swojego łańcucha dostaw oleju palmowego na źródła zrównoważone. Już w 2015 roku byliśmy jednym z pierwszych przedsiębiorstw, które mogło się pochwalić 100% poziomem dostaw surowca z certyfikatem segregacji. W dalszej kolejności uznaliśmy, iż potrzebne są projekty wykraczające poza samą tylko certyfikację, aby w ten sposób poszerzyć standardy zrównoważonego zaopatrzenia stosowane w przemyśle. Cieszymy się, że nasze starania zostały docenione przez WWF, które jest instytucją, odgrywającą bardzo dużą rolę w sterowaniu i promowaniu zrównoważonego rozwoju całej branży produkcji oleju palmowego.

Poczynione przez nas postępy dotyczą przede wszystkim większej identyfikowalności surowca. Nadal jednak Ferrero będzie ponosiło nakłady i realizowało swoje zobowiązanie do osiągnięcia stanu, w którym 100% dostaw oleju palmowego będzie stanowił surowiec, przy produkcji którego nie dochodzi do niszczenia lasów oraz wyzysku pracowników. Będziemy starali się, w aktywnej współpracy z  organizacjami pozarządowymi, najważniejszymi interesariuszami oraz dostawcami, promować taką właśnie transformację całego przemysłu.

Znakomity wynik, jaki osiągnęliśmy w rankingu WWF Palm Oil Buyer Scorecard to niezwykle dla nas ważne uznanie wysiłków, które podejmujemy na rzecz zrównoważonych dostaw oleju palmowego, a także ogromna motywacja, by kontynuować tę drogę.

Tu znajdziesz WWF Palm Oil Buyer Scorecard.

Więcej informacji na temat zobowiązań i działań realizowanych przez Ferrero na rzecz zrównoważonej produkcji oleju palmowego zostało zawartych w 8. raporcie z postępów w zakresie oleju palmowego oraz w naszym Raporcie Odpowiedzialności Społecznej.

Download