26 Apr 2020

Ferrero dołącza do koalicji zwalczającej zjawisko wykorzystywania dzieci do pracy na Wybrzeżu Kości Słoniowej

INNE WIADOMOŚCI

Ferrero ogłasza zamiar dołączenia do już działającej koalicji, w skład której wchodzą rząd Wybrzeża Kości Słoniowej, wiodący producenci wyrobów kakaowych i czekoladowych, Fundacja Jacobsa i inne organizacje pozarządowe, pragnące zwalczać przyczyny leżące u podstaw zjawiska zatrudniania dzieci do pracy w rolnictwie na Wybrzeżu Kości Słoniowej. Koalicja ta będzie realizowana w formie partnerstwa publiczno-prawnego, którego celem ma być promocja wartościowej edukacji i wczesnego rozwoju dzieci. Obejmie swoim zasięgiem ok. 6 mln dzieci z Wybrzeża Kości Słoniowej. Zrealizowane zostaną dwie inicjatywy, w ramach których wysokość poniesionych nakładów wyniesie 150 mln franków szwajcarskich.

Pierwsza z planowanych inicjatyw, pod nazwą Child Learning and Education Facility (CLEF), ma dotrzeć do 5 mln dzieci i 10 mln rodziców głównie, ale nie tylko, zamieszkujących obszary, na których prowadzone są uprawy kakaowców. Jej celem jest poprawa dostępu dzieci do edukacji na poziomie podstawowym. Drugie przedsięwzięcie, Early Learning and Nutrition Facility (ELAN), ma objąć 1,3 mln dzieci w wieku do 5 lat oraz ich opiekunów. Na ich rzecz będą świadczone usługi opiekuńcze, szkolenia z zakresu rozwoju wczesnodziecięcego, oraz dożywianie. Dzieci pozbawione na wczesnym etapie życia możliwości zdrowego rozwoju oraz dostępu do edukacji częściej zmuszane są do pracy. Inicjatywy CLEF i ELAN przyczynią się do poszukiwania zrównoważonych rozwiązań problemów Wybrzeża Kości Słoniowej.

Ferrero z dumą przystępuje do tego ważnego partnerstwa publiczno-prywatnego, zainicjowanego przez Fundację Jacobsa. „Jako przedsiębiorstwo rodzinne, wierne niezmiennym wartościom, Ferrero z dumą pragnie przyczynić się do przedsięwzięcia realizowanego we współpracy z Fundacją Jacobsa, rządem Wybrzeża Kości Słoniowej i innymi wytwórcami produktów czekoladowych i kakaowych. Wierzymy, że będzie ono miało trwały i istotny wpływ na nasz bezpośredni łańcuch dostaw i nie tylko,” mówi Marco Gonçalves, Chief Procurement & Hazelnut Company Officer Ferrero.

„Inicjatywy CLEF i ELAN stanowią uzupełnienie naszych działań podejmowanych w ramach Programu Ferrero Farming Values dla Kakao. Jednym z jego celów jest umożliwienie dzieciom pochodzących ze społeczności, zajmujących się uprawą kakao, zdrowego i beztroskiego rozwoju poprzez zapewnienie im dostępu do edukacji i podstawowych usług, jak higieniczne warunki życia i dobre wyżywienie. Od wielu lat blisko współpracujemy z naszymi dostawcami i głównymi partnerami, m.in. organizacją pozarządową Save the Children. Ponieważ tylko razem możemy zapewnić dzieciom lepszą przyszłość i efektywnie działać na rzecz eliminacji zjawiska pracy dzieci.”

Zapoznaj się z oficjalnym komunikatem prasowym i pobierz ulotki informacyjne o inicjatywach CLEF i ELAN.

Więcej na temat Programu Ferrero Farming Values dla Kakao i innych podejmowanych przez nas inicjatywach na rzecz promocji rozwoju dzieci ze społeczności zajmujących się uprawą kakao dowiesz się z naszego Raportu Odpowiedzialności Społecznej.

O Fundacji Jacobsa

Fundacja Jacobsa działa na całym świecie na rzecz promocji rozwoju dzieci i młodzieży. Założył ją w 1989 roku w Zurychu przedsiębiorca Klaus J. Jacobs. Fundacja Jacobsa sponsoruje projekty badawcze, programy interwencyjne i udziela dotacji instytucjom naukowym. Działa w oparciu o zasadę doskonałości naukowej i badań opartych na faktach. www.jacobsfoundation.org